Slaid 1 - Liikluskasvatus.ee

Slaid 1 - Liikluskasvatus.ee

Iga grupp (soovitavalt 3 -5 liiget) valib

aruteluks he juhtumi Pdke arutelu kigus leida phjused, miks antud nnetus juhtus? Mis vis nnetuskohal toimuda? Missugused asjaolud visid tagajrgede puhul olla raskendavad, missugused kergendavad? Aruteluks aega 10 minutit.

Grupi esindaja kannab arutelu tulemused teistele ette.

Thelepanematus, hoolimatus, teiste kaasliiklejatega mitte arvestamine

Kehtestatud reeglite sihilik eiramine: joobes juhtimine, kiiruse letamine, ebaige pikivahe, lubadeta juhtimine, teeandmiskohustuse eiramine Oma vimete lehindamine: liigse riski vtmine, vhene kogemus juhina, ebapiisavad teadmised Siduki vimaluste lehindamine; Liikluskorralduse puudused

Liiklusnnetuse tagajrjel saadud vigastuste raskusaste sltub turvavarustuse igest kasutamisest: turvav, peatugi, kiiver, riided

Aita tagada edasine ohutus antud teeligul, end ohtu seadmata! Jlgi, et autol pleksid ohutuled, vajadusel paigalda ohukolmnurk!

Teata hdaabi telefonil 112 kui: liiklusnnetuses on kannatanuid, kes vajavad meditsiinilist abi; vigastatuid ei olnud, kuid edasist liiklejate vi keskkonna ohutust ei suudeta iseseisvalt tagada; on toimunud kokkuprge suurulukiga jahiseaduse mttes;

esmaabi andmisel tegutse vastavalt psteameti korraldustele! Teata politseile telefonil 110 kui: liiklusnnetuses on kannatanuid, vajadusel kutsu kiirabi; inimesed liiklusnnetuses viga ei

saanud, kuid nnetuses osalenud juhid vi juht ja kahju saaja(d) ei ole vastutuse ksimuses hel meelel; tegutse vastavalt politsei korraldustele; vimalusel ra liiguta nnetusse puutuvaid autosid ja esemeid enne politsei kohaletulekut.

Oluline on kohapeal tita blankett TEADE LIIKLUSNNETUSEST vi vabas vormis liiklusnnetuse kirjeldus. Vimalusel tee nnetuskohast fotod neljast suunast. Silita rahulik meel ja viisakas kitumine Kannatanu peab esimesel vimalusel isiklikult vi

esindaja kaudu teatama liiklusnnetusest mis tahes liikluskindlustusega tegelevale kindlustusandjale Eestis vi Eesti Liikluskindlustuse Fondile. Kahju tekitanud isik peab esimesel vimalusel, kuid hiljemalt viie tpeva jooksul prast liiklusnnetust teatama sellest oma kindlustusandjale vi Eesti Liikluskindlustuse ennetamiseks

Fondile. Liiklusnnetuse ole ise aktiivne kodanik ja anna mrku ohtliku kitumisega liiklejast leriigiline liiklusliini infotelefonil

14900 Autosidu seltskond, kellel on suurim risk sattuda liiklusnnetusse Autosidu seltskond, kellel

on vikseim risk sattuda liiklusnnetusse

Iga grupp valib endale liiklejatbi (jalakija; autos kaassitja; jalgratturivi pisimopeedijuht; mopeedi- vi mootorrattajuht; autojuht) Arutelu teema: valitud liiklejatbi riskid noorte puhul (enda ja oma sprade

kogemus; arvamused, mis viks riskideks olla). Aruteluks aega 5 minutit Tulemuste esitlemine Tname osalemise eest!

Recently Viewed Presentations

 • Subtle Swirl Template - ECCHO

  Subtle Swirl Template - ECCHO

  Evolution of Image Exchange - US. ECP with Paper to Follow. Pre - 9/11 Activities to foster improvements in US Payment System. The Check Clearing for the 21st Century Act
 • Chap 3: Encoding Video Content Learning Objectives After
 • Net Metering and Interconnection Stakeholder Meeting September 21,

  Net Metering and Interconnection Stakeholder Meeting September 21,

  Any incremental cost to an electric public utility for net metering aggregation shall be fully and timely recovered in a manner to be determined by the board. The board shall adopt net metering aggregation standards within 270 days after the...
 • Diapositive 1 - UniNE

  Diapositive 1 - UniNE

  Passage aux AACR2 3: Choix des entrées Version 3.2 avril 2006 + modif. NE mai 2006 Table des matières 3.1 Auteurs personnes physiques ..... dias 3-14 3.2 Collectivités ..... 15-17 3.3 Titres ..... 18-23 3.4 Droit (choix et forme) ........
 • Goddess Athena - Warstones

  Goddess Athena - Warstones

  The owl was a symbol for Athena , goddess of wisdom and strategy , before the Greeks gave their pantheon human form. According to myth , an owl sat on Athena's blinded side. How Athena was born? After a time,...
 • Cerebellum - shahed.ac.ir

  Cerebellum - shahed.ac.ir

  -it is concerned with muscle tone Connections of Paleo-cerebellum. 2-Paleo-cerebellum It is concerned with muscle tone & posture. Afferents spinal Fs. consist of dorsal & ventral spino-cerebellar tract from muscle, joint & cutaneous receptors to enter the cortex of ipsilateral...
 • Reproductive System

  Reproductive System

  Include the seminal vesicles, prostate gland, and bulbourethral glands. Figure 27.1. The Scrotum. Sac of skin and _ hangs outside the body at the _ Contains paired testicles separated by a midline septum. keeps the testes _____ than core body...
 • CGE and IO models to model job effects - Let's Work

  CGE and IO models to model job effects - Let's Work

  Fixed proportions between inputs (Leontief model). No substitution possible between factors of production. Technology fixed. Although is possible to introduce constraints, it is assumed that all sectors can deliver what each other sector is demanding. I.e. No friction between exports...