Receptory mastných kyselin a endokanabinoidů; lipidové rafty

Receptory mastných kyselin a endokanabinoidů; lipidové rafty

Receptory mastnch kyselin a endokanabinoid; lipidov rafty [email protected] .cz Receptory mastnch kyselin 1) Peroxisomal proliferator-activated receptors (PPAR) jadern 2) Free-fatty acid-activated receptors (FFAR) na povrchu bunk, spaen s G-proteiny Receptory PPAR

3 isoformy: PPAR PPAR (nkdy nazvn i ) PPAR Reguluj metabolismus lipid: v se na responsivn elemen-ty a stimuluj trankripci gen oxidace i syntzy lipid

Na DNA se v ve form heterodimeru s retinoid X receptorem (RXR, aktivovn kyselinou 9-cis retinovou) (oxidovan LDL) (PPAR responsive element) Ligandy receptor PPAR Syntetick Prodn Hlavn pirozen ligandy: voln FA s dlouhm

etzcem (>12C), pedevm polynepolyne nasycen FA HODE=hydroxyoktadekadienov kys Role PPAR v lipidovm metabolismu PPAR reguluje expresi gen astncch se oxidace lipid (hlavn v srdci, jtrech, svalech) PPAR reguluje expresi gen zapojench do lipogeneze a diferenciace

adipocyt v bl tukov tkni PPAR Vysok exprese v tknch s intenzivn -oxidac: jtra, srdce, kostern sval, ledviny, hnd tuk Exprese se zvyuje bhem hladovn a stresu (tj. pi stimulaci uvolovn FA z tukov tkn) Funkce: regulace pjmu FA do bunk aktivace FA -oxidace FA stimuluje hlavn peroxisomln oxidaci, v men me i mitochondriln

Liva ze skupiny fibrt (bezafibrt) jsou innmi aktivtory PPAR a sniuj hladiny lipid Geny pod kontrolou PPAR LPL fatty acid transport protein (FATP), fatty acid translocase (FAT) acyl-CoA synthetasa

enzymy peroxisomln -oxidace (acyl-CoA oxidasa, thiolasa) enzymy mitochondriln -oxidace (CPT1, acyl-CoA dehydrogenasa) enzymy ketogeneze: ketogeneze 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthasa PPAR/ Exprimovn v mnoha tknch, nejvce v mozku, tukov tkni, ki

Zvlt vysok exprese bhem vvoje (nap. v CNS) Pravdpodobn se astn diferenciace bunk CNS, myelinizace a lipidovho metabolismu v mozku astn se ale asi i zkladnch metabolickch funkc, nap. syntzy a obratu membrnovch lipid Podobn jako PPAR stimuluje expresi protein -oxidace (srdce) PPAR

3 isoformy: PPAR1 v mnoha tknch PPAR2 pedevm v tukov tkni PPAR3 jen v tukov tkni, makrofzch, stev Funkce: regulace diferenciace adipocyt anabolismus lipid: v tukov tkni reguluj expresi protein, kter se astn syntzy lipid: LPL, FATP Jsou aktivovny antidiabetiky ze skupiny thiazolidindion (glitazon, nap. rosiglitazon), kter zvyuj citlivost tkn k insulinu a sniuj hladiny FA a Glc Receptory FFAR

V plasmatick membrn (na rozdl od PPARs), spaen s G-proteiny Ligandem mohou bt i FA s krtkm etzcem, a to a do C1 (na rozdl od PPARs) 3 isoformy: FFA1R FFA2R FFA3R Psoben FFARs FFA1R

FFA2R FFA3R Expres pankreas, jtra, kostern sval, e srdce monocyty, tukov tk, neutrofily pankreas, buky imun. systmu Ligand stedn dlouh (od 10C) a y krtk FA (C1-C6)

podobn jako u FFA2R inky regulace regulace chemotax e kontrola produkce leptinu dlouh FA sekrece insulinu Endokanabinoidy Biologicky inn lipofiln ltky, kter aktivuj

kanabinoidov receptory Derivty arachidonov kys., produkovan po stimulaci z membr-novch fosfolipid Dva nejlpe popsan: Syntza anandamidu (PE) Reakce je iniciovna aktivac receptor neurotransmiter a/nebo zvenou intracelulrn

hladinou Ca2+ Syntza 2-arachidonoylglycerolu a) Opt pi koncentraci Ca2+ 2 drhy: fosfolipasa C + diacylglycerollipasa b) fosfolipasa A1 +

fosfolipasa C (specifick pro lyso-PI) Psoben Parakrinn jsou rychle odstraovny (pjem do bunk, hydrolza) Produkovny hlavn v: nervovm systmu imunitnm systmu Mnostv anandamidu v tknch je velmi nzk a navc v nkterch ppadech nepsob pln agonisticky jeho fyziologick vznam zstv nejasn

2-AG je naproti tomu agonistou CB1 i CB2 receptor a jeho mnostv v tknch je vy jsou tedy CB1 a CB2 pedevm receptory 2-AG? Kanabinoidov receptory Aktivovny THC (9-tetrahydrokanabinol) THC CB1: nejhojnj v CNS, dle v imunitnm systmu, plicch CB2: pedevm v imunitnm systmu (leukocyty, slezina, lymfatick uzliny) 7 transmembrnovch domn, spaen s Gi/Go proteiny

inhibice adenyltcyklasy inky 2-AG ze stimulovanch neuron potlauje uvolovn neuro-transmiter snenm intracelulrn koncentrace Ca2+ (?zklidnn excitovanch neuron jako prevence bunn smrti?) 2-AG potlauje dlouhodobou potenciaci ?Role v imunitn odpovdi organismu? (CB2 imunitn systm)

Stimulace CB1 inhibuje proliferaci bunk lidskho karcinomu prsu Lipidov rafty Plasmatick membrna: Nejde o zcela homogenn strukturu! Lipidov rafty (10-200 nm) Mikrodomny plasmatick membrny bohat na sfingolipidy a cholesterol, kter obsahuj etn signalizan a transportn proteiny

Odoln vi mrnm detergentm Vysoce dynamick a organizovan Vytvej prosted vhodn pro transport a konforman zmny signlnch molekul, ale i pro vstup patogen do hostitelsk buky (HIV, Ebola, cholera toxin) Model lipidovho raftu Vlcovit glycerofosfolipidy (GPLs) tvo neuspodanou fzi Lc membrny

Uspodan fze Lo raft: ve vnj vrstv cholesterol vypluje mezery mezi sfingolipidy (SM), ve vnitn uritmi (jehlanovitmi) GPLs Tato organizace zvyuje rigiditu membrny Proteiny v lipidovch raftech

Proteiny raft jsou asto ukotven pomoc GPI (glykosylfosfatidylinositol) Rafty obsahuj: receptory (Fas, MHCI, II) signln molekuly (Gproteiny, tyrosinkinasy) transportry (GLUT4, FAT) Lipidov rafty podporuj aktivaci T-lymfocyt TCR se pi aktivaci Tlymfocytu pesune do raft Vytvo se TCR-MHC komplexy a dojde k

agregaci kostimulanch molekul v raftech Fosforylace Tyr a zapojen signalizanch protein Kaveoly Druh raft, kter se vyznauje vysokm obsahem kaveolin (kaveolin-1,-2,-3) Kaveolin-1, integrln membrnov protein, tvo oligomery, kter se spojuj a vytvej v membrn prohlube

Mon role: signalizace transport vstup patogenu (SV40, E. Coli) Model vstupu HIV do buky pomoc raft V raftu se vytv komplex gp120 viru, CD4 a sfingolipid (SLs); SLs stabilizuj HIV na povrchu buky Raft se pohybuje ke koreceptoru pro komplex CD4gp120

SLs usnaduj konforman zmny gp120, kter vedou k odhalen N-konce gp41 viru (pvodn zanoen do kapsy tvoen gp120) Tento fzn peptid penetruje do plasmatick membrny hostitelsk buky Rafty v prionov infekci Interakce PrPC s lipidovmi rafty (sfingolipidy) asi stabilizuje normln konformaci PrPC

Tyto interakce lipidPrPC by mohly bt destabilizovny vnoenm exogennho PrPSc (uvolnnho z infikovan buky) do blzkosti PrPC Tvorba komplexu PrPC/PrPSc/koreceptor (asi spojenm raft) Konverze PrPC na PrPSc Propagace na povrchu buky

Recently Viewed Presentations

 • WEATHER AND CLIMATE: What's the deal with Earth and Sun?

  WEATHER AND CLIMATE: What's the deal with Earth and Sun?

  POLITICAL CONTROL OF REGIONS: How does geography influence who is in charge? WG.14C Analyze the human and physical factors that influence the power to control territory and resources, create conflict/war, and impact international political relations of sovereign nations SUCH AS...
 • Pope High School 8th Grade Parent Night

  Pope High School 8th Grade Parent Night

  Pope High School8th Grade Parent Night. ... and elective course opportunities available to make informed decisions during the course registration process at our feeder middle schools ... students who complete the Navy JROTC pathway can meet the graduation requirements in...
 • CONFERENCE PROPOSAL EDU 9800 Technology for Research Dr.

  CONFERENCE PROPOSAL EDU 9800 Technology for Research Dr.

  "Determine whether traditional child safety messages are effective or adequate. Examines the three basic premises underlying child safety messages—stranger danger, being a tattletale, and respecting adults—and how they may make children move vulnerable rather than less" (Allen, 1998)
 • Welcome to Cluster

  Welcome to Cluster

  Rubrics will be sent home and the IB grade will be posted on Gradespeed (Parent- Connect) SATTERWHITE. Late Work Policies . Work that is not completed by the start of class. Will be accepted for 5 calendar days after due...
 • Project Management 6e

  Project Management 6e

  Risk is shared jointly among the partners, encouraging innovation and continuous improvement. Traditional Approach Objectivity is limited due to fear of reprisal and lack of continuous improvement opportunity. Access is limited with structured procedures and self-preservation taking priority over total...
 • WEBQUEST - WordPress.com

  WEBQUEST - WordPress.com

  ¿Cómo se produce la lluvia ácida? ¿Qué efectos produce sobre los seres vivos y rocas? ¿Qué es el ozono? ¿Qué productos lo destruyen? ¿Cuáles son las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono? ¿Puede la misma Química ayudarnos...
 • video slide - Gavilan College

  video slide - Gavilan College

  Most chordates have bones along their nerve cord, making them vertebrates. Not all - some of our phylum are invertebrates! Sea squirts (subphylum urochordates) have a larval form that is built much like a tadpole, barring a lack of bone,...
 • 4-h OFFICER'S mANUAL

  4-h OFFICER'S mANUAL

  Sergeant At Arms. Check on room arrangements for each meeting and make sure proper club flags and banners are displayed and stored. Stand in front of the room while President calls the meeting to order and ask members to stand...