Presentatie workshop VAL & ALE

Presentatie workshop VAL & ALE

Etalage bijeenkomst Online Peer Feedback Maril van Pelt (MSW) Esther van Popta (SU O&O) 5/11/13 Programma

Theoretische achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten Volgende stappen Theoretische achtergrond

Feedback en leren Peer feedback en leren Peer feedback in online leren Peer feedback quality Peer feedback quality Criteria (voorwaardelijk voor een student om te profiteren van het geven van online peer feedback) Levels of quality

Criteria The peer feedback should contain A. one or more evaluative judgements about (parts of) the learning product of the peer student B. one or more suggestions for improvement for (parts of) the learning product of the peer student C. an explanation for the evaluative judgement(s) and/or the suggestion(s) for improvement D. references to relevant theoretical concepts as part of the explanation

Levels of quality Level Criteria Simple Evaluative judgement (A) and/or suggestion for improvement (B) Elaborated

Evaluative judgement (A) and/or suggestion for improvement (B) with an explanation (C) Evaluative judgement (A) and/or suggestion for improvement (B) with an explanation (C) and references to relevant theoretical concepts (D) Onderzoeksvraag (1) To what extent can quality of feedback be identified in the peer feedback students give to other students in online collaborative communities?

Onderzoeksvraag (2) a. What are the different levels of quality that can be found in the peer feedback students give..? b. What development can be found in the different levels of quality of peer feedback that students give.? c. To what extent does the level of quality of given peer feedback relate to studentand educational characteristics? Methode

Ontwerp Participants: 170 studenten, 2493 fragmenten Design research: 6 months students gave peer feedback (see visual) Metingen Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid Voorbeeld Analyses

Voorbeeld Feedbackfragment A: B: Evaluative Suggestion judgement for improve ment C: Expla nation

D: Theoretical concepts Nice work. You start with the Deming Circle to support the processes. You could also use the eight steps of Kotter. X

X X http://www.mindtools.com/pages/article/new PPM_82.htm Good luck finishing up! p.s. Kotter helps you to implement changes successfully. X

Score per criterium Score op combinaties Level of feedback Volgende stappen Ontwikkeling? Samenhang met karakteristieken? Nieuwe cases met meer informatie over o.a. Onderwijsinrichting Verbinden met

competentieontwikkeling Meer informatie of vragen? [email protected] www.e-peerfeedback.nl Opbouw presentatiedeel MSW Waarom werken we met peerfeedback? Hoe doen we dat binnen de Master Social Work

Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Discussiepunten Waarom peerfeedback? Didactiek Inhoudelijke aansluiting bij het profiel Didactiek Constructivisme Deeltijdopleiding en dus deels afstandleren Dit heeft geleid tot: Actief werken met

Scholar en Action Learning Environment (ALE) 10 stappen van de MSW Scholar-ALE kiest bijbehorend leerarrangement verzamelt informatie leest

competentie (fase) maakt deelproduct Portfolio assessment bewijslastpresentatie aan eind opleiding combineert deelproducten tot eindproduct

virtuele leerinteractie wordt beoordeeld en krijgt feedback verbetert deelproduct participeert in bijeenkomsten leerprocesanalyse

Scholar site MSW5 Profiel opleiding MSW Peerfeedback sluit goed aan bij: Beroepstaken: regievoeren en kennisontwikkeling- en toepassing Rol: senior professional en beroepsinnovator Competenties: implementeren en legitimeren

Hoe werken we met peerfeedback? Binnen programma: professioneel leiderschap Professionele ontwikkeling Begeleiding professionalisering vakgenoten Via Scholar In lessen/werkgroepen/studiecoaching Toetsing

Hoe werkt dat op Scholar (online) Student plaatst product op scholar en vraagt feedback Student geeft en krijgt feedback medestudenten Docenten valideren feedback volgens model Model A

Feitelijk weergeven B Interpreteren C Verklaren D Inspelen op

Feiten: wie, wat, waar, hoe o.a. opinie of conclusie zonder onderbouwing o.a. uitleg van het waarom

o.a. anticiperen, vervolg of alternatief ontwerpen, metacognitieve reacties De student verwijst met zijn feedback feitelijk naar het

leerproduct De student interpreteert met zijn feedback het leerproduct De student geeft met zijn feedback een verklaring (als in begrijpen) zijn

interpretatie (B) of het alternatief (D) De student geeft met zijn feedback een alternatief. De student beschrijft wat de peer had kunnen doen

E Theoriegebruik De student gebruikt (relevante) theorie in zijn feedback Praktijkvoorbeeld MSW5

Spiegelbijeenkomsten & Feedbackpractica Ingeroosterd in beide studiejaren Gekoppeld aan toetsproducten en inlevermomenten Actieve deelname van docenten en studenten 1e en 2e jaars studenten leren van elkaar Feedbackpractica in computerlokaal Spiegelbijeenkomsten: werken met feedbackrondes Feedback onderdeel lessen en werkgroepen

Toetsing (1) Bij alle toetsen: ontvankelijkheidcriterium Min. 2 studenten hebben feedback gegeven + projectbegeleider De student geeft aan wat hij, waarom met die feedback gedaan heeft. Wordt meegenomen in de feedback die de beoordelaar geeft. Toetsing (2) Voortgangsgesprek Eind jaar 1

Uitdraai gevraagde en gegeven feedback Verslag en presentatie waarin student reflecteert op feedback Meegenomen in beoordelingscriteria Ervaringen (positief) Leereffect: vergroot kwaliteit producten en leren student Kwaliteit van de feedback is toegenomen

Studenten en docenten zien de meerwaarde in relatie tot didactiek en profiel Ervaringen (negatief) Het kost (veel) tijd Nog te weinig hoogste niveau: gebruik kennis moet beter Te veel productgericht, te weinig gedraggericht Docenten zelf nog onvoldoende model Dosering: soms te veel, soms te weinig feedback In lessen niet altijd voldoende aandacht voor

feedback Technische problemen Vragen /opmerkingen? [email protected] Discussie (1) Online peer feedback kan alleen in een kleine, veilige leeromgeving. Online peer feedback werkt als het in het gehele onderwijsprogramma is verweven.

Online peer feedback voegt te weinig toe gezien de tijdsinvestering. Discussie (2) Online peer feedback moet je doen als het inhoudelijk in je opleidingsprofiel past. Begin als docent eerst zelf maar eens met goede feedback vragen en geven. Online peer feedback is geschikter voor master- dan bacheloropleidingen.

Recently Viewed Presentations

 • 1 Intelliob Integrating the people side of business.

  1 Intelliob Integrating the people side of business.

  Wipro Technologies is the No.1 provider of integrated business, technology and process solutions on a global delivery Intelliob has partnered with Wipro Ltd for integration and interfacing of Intelliob Accord eHR and MoneyFacts Financial solutions with their Hospital Information System....
 • Game Art & Design Ancient Games Royal Game

  Game Art & Design Ancient Games Royal Game

  Aztec Ball Game. When the Aztecs started a new settlement, there were two things they would do. First, build a shrine to the god Huitzilopochtli, and then build a ball court next to it. In Tenochtitlan it was surrounded by...
 • Biomedical Computational Science PREF Outreach Program

  Biomedical Computational Science PREF Outreach Program

  about computational science and engineering and computational biomedical science. how computational tools can be used to improve treatment of two diseases: deep vein thrombosis and hydrocephalus. other areas of engineering where they can be used.
 • The Shaw Memorial - San Jose State University

  The Shaw Memorial - San Jose State University

  The bigotry of St. Gaudens is ironic, considering the message of his Shaw Memorial. Augustus St. Gaudens and Racism Slide by Nathan Augustus Saint-Gaudens (1848-1907) Diana Liberty Coin Farragut Memorial The Puritan Precursors and Background Augustus St. Gaudens depicted Shaw...
 • I don't do motivation - Mark Le Messurier

  I don't do motivation - Mark Le Messurier

  This book was designed for special education coordinators, class teachers, school support officers, counsellors, psychologists and leaders in schools, as well as for parents at home.
 • What are Earthquakes? The shaking or trembling caused

  What are Earthquakes? The shaking or trembling caused

  What are Earthquakes? The shaking or trembling caused by the sudden release of energy Usually associated with faulting or breaking of rocks Continuing adjustment of position results in aftershocks
 • Introduction to Animal Genetics - Beulah Middle School

  Introduction to Animal Genetics - Beulah Middle School

  Why do these animal look the way they do? Questions to keep in mind. Is this animal in good shape? Is this animal a crossbred or a purebred? How do you know?
 • MUL 2010 "Enjoyment of Music

  MUL 2010 "Enjoyment of Music

  Primary Source Summary Project Instructions remain posted on course website Paper due on Monday, 7 Oct 19 @ 5:00 pm (three days from today) Friendly Alert Instructions for the "Music Description Project" are now posted on the course web site...