Komise pro EIZ AKVŠ

Komise pro EIZ AKVŠ

Odborn elektronick informan zdroje Barbora Katolick UK ZU v Plzni 2010 Elektronick informan zdroje na ZU

Informace o pstupu k odbornm elektronickm informanm zdrojm (EIZ) jsou na webovch strnkch Univerzitn knihovny: http://www.knihovna.zcu.cz/eiz.php Co jsou to EIZ? Elektronick asopisy (e-only journal) Elektronick knihy (e-book) Dokumentografick (bibliografick, plnotextov, citan) a faktografick databze Online sbornky z konferenc (e-proceedings) Online normy Hlavn vhody EIZ: rychl a snadn pstup k aktulnm vdeckm informacm, monost efektivnho vyhledvn dle rznch kritri. Podle licennch smluv je dovoleno pouvat EIZ jen pro vlastn studijn a vzkumn poteby, nesm bt vyuvny pro komern ely.

Pstup ze vech PC na ZU, een vzdlenho pstupu (Proxy server, Shibboleth). Elektronick informan zdroje na ZU Elektronick informan zdroje na ZU tvorba dotazu Tvorba dotazu: Klov slova

Dotaz z klovch slov a booleovskch (AND, OR, NOT) nebo proximitnch opertor (blzkost, souvislost slov, PRE, NEAR, WITHIN, FBY,) Frze pokud vce ne 2 slova, pak v uvozovkch Elektronick informan zdroje na ZU tvorba dotazu Booleovsk opertory Polytematick elektronick informan zdroje ProQuest Central ProQuest Central plnotextov databze

Pstup z pota na ZU: http://proquest.umi.com/login Vzdlen pstup po autorizaci: https://proquest.zcu.cz:8443/ login/ Nvod pro vyhledvn: http://193.84.33.165/eiz/tutorials /PQ_User_Guide_SK.pdf

ProQuest Central je jedna z nejvtch polytematickch svtovch databz zpstupujc lnky z odbornch asopis. Zahrnuje 11000 titul asopis, z toho je vce ne 8000 titul dostupnch v plnch textech. Polytematick elektronick informan zdroje - Ebsco EBSCO plnotextov databze Pstup z pota na ZU: http://search.ebscohost.com Vzdlen pstup po autorizaci: https://ebsco.zcu.cz:8443/

Licenn zajitn pstup do Academic Search Complete, Business Source Complete, Newspaper Source, MasterFILE Premier, Regional Business News Academic Search Complete Jedna z nejvtch vdeckch multidisciplinrnch plnotextovch databz vytvoench speciln pro akademick instituce. Obsahuje adu recenzovanch asopis, kter nejsou dostupn v jin podobn databzi. Poet dostupnch titul v plnm textu: 5.500

Polytematick elektronick informan zdroje - Ebsco Polytematick elektronick informan zdroje - Ebsco Polytematick elektronick informan zdroje Science Direct Science Direct plnotextov databze Pstup z pota na ZU: http://www.sciencedirect.com

Pstup do kolekce plnotextovch asopis od nakladatelstv Elsevier. Obsahuje vce ne 2000 asopiseckch titul s retrospektivou a do roku 1995 (Freedom kolekce). Zameno hlavn na prodn vdy, medicnu a techniku Polytematick elektronick informan zdroje Science Direct Polytematick elektronick

informan zdroje Science Direct Polytematick elektronick informan zdroje Science Direct Polytematick elektronick informan zdroje Science Direct Polytematick elektronick informan zdroje Science Direct Polytematick elektronick informan zdroje Springer Link Springer Link plnotextov databze

Pstup z pota na ZU: http://www.springerlink.com Pstup do kolekce plnotextovch asopis od nakladatelstv Springer. Obsahuje vce ne 2000 asopiseckch titul s retrospektivou a do roku 1995. Zameno hlavn na prodn vdy, medicnu a techniku

Voln dostupn odborn informan zdroje - polytematick Directory of Open Access Journals DOAJ

Pstup z http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm Multioborov nebo http://www.doaj.org Sluba podporujc oteven pstup k vdeckm a odbornm asopism, k vsledkm vdy a vzkumu Zahrnuje 4342 titul plnotextovch asopis. Vyhledvn lnk nebo titul asopis v DOAJ pesmrovn na webov strnky danho asopisu pln text. Google Scholar http://scholar.google.com vyhledva vdeckch informac recenzovanch lnk, disertac, knih, technickch zprv Elektronick informan zdroje pro

technick obory IEEE Xplore IEEE Xplore: Vznamn plnotextov informan zdroj pro technick obory, zahrnuje 30% veker svtov literatury publikovan v tchto oborech (asopisy, konference, technick normy IEEE). Retrospektiva: 1988 souasnost Pstup ze ZU:: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp

Vzdlen pstup po autorizaci: https://dialog.cvut.cz Elektronick informan zdroje pro technick obory ACM Digital Library ACM Digital Library: Digitln knihovna plnch text publikac organizace ACM (Association for Computing Machinery), zahrnuje asopisy a sbornky z konferenc z oblasti potaovch vd. Retrospektiva: 1985 - souasnost

Pstup ze ZU: http://www.acm.org/dl Vzdlen pstup po autorizaci http://dialog.cvut.cz E-books Elektronick informan zdroje pro technick obory online normy

Kolekce vech SN norem Online pstup do vech norem s monost ten, bez monosti tisku. Pstup je mon z jednoho PC v Knihovn Bory - uivatelsk jmno a heslo zad sluba ve studovn. http://csnonlinefirmy.unmz.cz/ Voln dostupn informan zdroje patenty a uitn vzory ad prmyslovho vlastnictv http://www.upv.cz stedn orgn sttn sprvy R Pln funkci patentovho a znmkovho adu

Voln dostupn: Databze patent a uitnch vzor R Databze prmyslovch vzor R Databze ochrannch znmek platnch v R Evropsk patentov ad http://ep.espacenet.com Patentov informace z celho svta Google Patent Search http://www.google.com/patents 7 mil. patent vydanch US Patent and TradeMark Office

Elektronick informan zdroje pro prodn vdy GeoRef, GeoBase, MathSciNet GeoRef Bibliografick databze se zamenm na geologii a geografii, msn aktualizace. GeoBase Bibliografick databze se zamenm na geografii, geologii, mineralogii a ekologii. Sleduje pes 2000 mezinrodnch asopis, knihy,

zprvy, disertan prce a dal zdroje, tvrtletn aktualizace. Pstup ze ZU: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html MathSciNet bibliografick databze matematick vdeck literatury Pstup pouze na KMA FAV Voln dostupn odborn informan zdroje zdravotnictv PubMed Central http://www.pubmedcentral.nih.gov/

Voln dostupn digitln archiv plnotextovch odbornch lnk z asopis z oblasti biomedicny, kter buduje U.S. National Institutes of Health Retrospektiva je u jednotlivch titul rzn (cel archiv nebo jen nkolik let zpt). Voln dostupn odborn informan zdroje PubMed Central Voln dostupn odborn informan zdroje PubMed Central

Voln dostupn odborn informan zdroje PubMed Central Voln dostupn odborn informan zdroje - zdravotnictv PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov Databze U.S. National Library of Medicine. Zahrnuje 19 milion citac z Medline. Citace propojeny na pln texty licenn dostupnch asopis.

Voln dostupn odborn informan zdroje - PubMed Voln dostupn odborn informan zdroje - PubMed Voln dostupn odborn informan zdroje - PubMed Elektronick informan zdroje pro humanitn obory JSTOR - plnotextov databze

Pstup z pota na ZU: http://www.jstor.org Vzdlen pstup po autorizaci: https://jstor.zcu.cz:8443/ Zahrnuje kompletn digitln archv vznamnch americkch vdeckch asopis. Arts & Sciences I - kolekce zahrnujc stejn asopisy z ekonomie, historie, politickch vd, sociologie i z dalch oblast humanitnch a spoleenskch vd. Kolekce I. zahrnuje 119 titul asopis. Arts & Sciences II nabz stejn asopisy z nkolika dalch discipln, jako napr. archeologie a dle latinskoamerick, africk, stedovchodn a slovansk studia. Kolekce II. zahrnuje 127 titul asopis. Arts & Sciences III zahrnuje asopisy z oblasti jazykovdy, literatury, umn a architektury, hudby a filmu. Kolekce III. Zahrnuje 151 titul.

Arts & Sciences IV kolekce zamen na obchod, vzdlvn, prvo, psychologii a veejnou sprvu. Kolekce IV. zahrnuje 112 titul asopis. Elektronick informan zdroje pro humanitn obory - JSTOR Elektronick informan zdroje pro humanitn obory - JSTOR Elektronick informan zdroje pro humanitn obory

Periodicals Archive Online (PAO) plnotextov databze Pstup z pota na ZU: http://pao.chadwyck.co.uk obsahuje 2 mil. lnk, pokrv 37 oboru (zejmna historii, filozofii a ligvistiku).

Licence do PAO zahrnuje tak pstup do Periodicals Index Online (PIO) - http://pio.chadwyck.co.uk. Po skonen pedplatnho nen prvo pstupu k dve pedplacenmu obsahu. Elektronick informan zdroje pro humanitn obory Cambridge Journal Online kolekce HSS plnotextov databze Pstup z pota na ZU: http://journals.cambridge.org Kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social

Science (HSS) zahrnuje 138 titul elektronickch plnotextovch asopis od vydavatelstv Cambridge University Press. Po skonen pedplatnho je prvo pstupu do ronk, ke kterm byl v rmci licence zajitn pstup. Elektronick informan zdroje pro humanitn obory Oxford Journals kolekce HSS plnotextov databze

Pstup z pota na ZU: http://www.oxfordjournals.org Kolekce Oxford Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 87 titul elektronickch plnotextovch asopis od vydavatelstv Oxford University Press. Po skonen pedplatnho je prvo pstupu do ronk, ke kterm byl v rmci licence zajitn pstup. Elektronick informan zdroje pro humanitn obory

Literature Online plnotextov databze Pstup z pota na ZU: http://lion.chadwyck.co.uk Vzdlen pstup po autorizaci: https://lion.zcu.cz:8443/ Nvod pro vyhledvn: http://193.84.33.165/eiz/tutorials/ databaze/LION.doc Vznamn zdroj informac pro studium anglistiky a amerikanistiky. Zahrnuje vce ne 350000 kompletnch dl anglicky psan literatury (drama, poezie i przy od 8. stolet a do souasnosti). Obsahuje tak zkladn oborovou bibliografii ABELL (Annual Bibliography of English Language and Literature) a

ivotopisy autor. Elektronick informan zdroje pro humanitn obory Literature Resource Center plnotextov databze

Pstup z pota na ZU:http://infotrac.galegroup.com/itweb/ zapad?db=LitRC-31 Biografick, bibliografick a kontextov informace k vce jak 130 000 autorm. Databze poskytuje informace z mnoha zdroj produkce GALE: vce ne 650 000 plnch text lnk z vce ne 300 odbornch periodik 70 000 plnch text kritik, 7 000 pehled tvorby, vce ne 5 000

odkaz na klov strnky www, vce ne 140 000 biografi doplnnch o 3 000 obrazovch portrt * 10 000 hesel pevzatch z Merriam-Websters Encyclopedia of Literature Elektronick informan zdroje pro humanitn obory ATLA Religion database + ATLAS bibliografick databze Pstup z pota na ZU: http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi ?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main &NEWS=n&DBC=y&D=atlas Zahrnuje 0,5 mil. bibliografickch zznam vdeck

nboensk asopiseck literatury, kninch sbornk, dokumenty z konferenc Pokrv obory jako biblick studia, svtov nboenstv, historie crkv a nboensk perspektivy socilnch otzek. Retrospektiva pokrv obdob od roku 1949 do souasnosti. Aktualizace probh jednou msn s ronm prstkem 30 000 zznam. Rozen - ATLAS (ATLASerials) - doplnn o linky z bibliografickch zznam k plnm textm lnk pednch odbornch asopis, kter jsou umstn na internetu.

Elektronick informan zdroje pro humanitn obory Brepolis Latin Complete plnotextov databze pro filozofii a teologii Pstup z pota na ZU: http://apps.brepolis.net/BrepolisPortal/default.aspx

Je zajitn pstup do plnotextovch databz: Archiv of CelticLatin Literature, Aristoteles Latinus Database, Monumenta Germaniae Historica, Library of Latin Texts - Series A,B. Vyhledvn prostednictvm rozhran Cross Database Search Tool Elektronick informan zdroje pro humanitn obory eHRAF plnotextov databze z oblasti etnografie Pstup z pota na ZU: http://ehrafworldcultures.yale.

edu/ehrafe/ Vzdlen pstup po autorizaci: https://ehrafe.zcu.cz:8443/ ehrafe/ Databze kulturnho ddictv, zahrnuje irok asov obdob kulturnch a etnickch skupin. Obsahuje materily o vech aspektech spoleenskho a kulturnho ivota. Elektronick informan zdroje pro humanitn obory - eHRAF

Elektronick informan zdroje pro humanitn obory - eHRAF Elektronick informan zdroje pro humanitn obory

Anopress - monitor dennho eskho tisku a mdi Pstup z 1 PC v KL87: http://www.anopress.cz Mediln a vdomostn databze Manuscriptorium - bibliografick popisy vzcnch rukopis, starch tisk a map Pstup: http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_ cze.asp Bibliografick popisy vzcnch rukopis, starch tisk a map. U zdigitalizovanch dokument jsou dostupn jejich pln obrazov kopie. V databzi je zpstupnno 30.000 bibliografickch zznam a 1.100 plnch digitlnch kopi. Pouit je ureno k badatelskm elm, pro vnitn potebu pracovnk a student ZU.

Elektronick informan zdroje pro prvnky ASPI pstup ze vech instalac ORION XP K1-K3 + pro studenty z PS203 Systm obsahuje prvn pedpisy R i SR, komente a vklady k pedpism, judikaturu a stanoviska soud, dvodov zprvy, anotace z prvn a ekonomick literatury. Legsys Galaxy

pstup z ORION XP-IS Lexdata esk prvn informan systm pstup z pota na ZU: http://lexdata.zcu.cz Obsahuje pedpisy Sbrky zkon, Sbrky mezinrodnch smluv, legislativu EU, judikaturu, vstnky a zpravodaje, pedpisy mstn samosprvy, celn sazebnk. Voln dostupn odborn informan zdroje

Informace o EU: Portl Euroskop http://www.euroskop.cz Portl EU http://europa.eu.int Portl prva EU http://eur-lex.europa.eu Dal odkazy na informace k EU http://portal.gov.cz (Portl veejn sprvy R) Sbrka zkon R a mezinrodnch smluv: http://www.mvcr.cz Zkony a mez.smlouvy Vyhledvn pes Portl veejn sprvy Elektronick informan zdroje pro ekonomii

Source OECD- faktografick databze Pstup: http://www.sourceoecd.org SourceOECD je zkladn informan sluba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), kter zpstupuje socio-ekonomick statistick data stt formou asovch ad a porovnn. Elektronick informan zdroje pro ekonomii

EconLit with FullText - plnotextov databze Pstup: http://search.ebscohost.com Vzdlen pstup: https://ebsco.zcu.cz:8443/ Databze EconLit with Full Text zahrnuje vechny poloky indexovan v databzi EconLit a navc pln texty vce ne 480 periodik vetn periodik asociace American Economic Association, a to bez embarga (American Economic Review, Journal of Economic Literature a Journal of Economic Perspectives). Obsahuje tak pln texty mnoha ekonomickch a finannch periodik v neanglickch jazycch.

Elektronick informan zdroje pro ekonomii Firemn monitor - sluba o aktivit firem v R a SR Pstup z PC ve studovnch: http://www.albertina.cz Heslo zad sluba ve studovn Licence 1 SU

Elektronick informan zdroje pro hodnocen vsledk V a V Web of Knowledge (Web of Science + Journal Citation Report) http://isiknowledge.com Web of Science Uniktn citan databze, kter obsahuje bibliografick

daje s abstrakty a citace vdeckch prac z celho svta. Umouje zjistit nap. citovanost danho autora. Journal Citation Report Zahrnuje vce ne 7500 titul nejvznamnjch asopis a posuzuje je na zklad citovanosti lnk. Na zklad daj v dtb. lze zjistit nejastji citovan asopisy v urit kategorii lidsk innosti, kter jsou povaovny za nejvce uznvan v dan vdeck komunit impact faktor asopisu. Elektronick informan zdroje pro hodnocen vsledk V a V

Scopus http://www.scopus.com Databze pro hodnocen vdeckch vstup na zklad citanch ohlas. Je zaazena mezi uznvan databze pro hodnocen vsledk vzkumu a vvoje v R. Erih http://www.esf.org/research-areas/humanities/researchinfrastructures-including-erih.html) Informan zdroj pro hodnocen vsledku V a V v R.

Zamena vce na humanitn a spoleensk obory. Ukonen pstup Od r. 2009, 2010 je ukonen pstup do: IZ polytematick: InterScience (Wiley) IZ pro technick obory: Compendex, Inspec, Metadex IZ pro ekonomick obory: DSI Campus Solution, Viewswire IZ pro fyziku: IoP Science

Recently Viewed Presentations

 • The Seed Gatherer

  The Seed Gatherer

  Whether, then, the Phrygians are shown to be the most ancient people by the goats of the fable; or, on the other hand, the Arcadians by the poets, who describe them as older than the moon; or, finally, the Egyptians...
 • Unified Modeling Language - WordPress.com

  Unified Modeling Language - WordPress.com

  UML (Cont.) UML menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, C# atau VB.NET. Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam VB...
 • Recording and playing audio - University of Delaware

  Recording and playing audio - University of Delaware

  Include permission to Record Audio. There is no permission to play on audio device. So a malicious app could play a scary noise in the middle of the night! Include three class attributes for this activity. ... RAW_AMR: Good for...
 • Linguistics and disinformation: motivations and solutions for ...

  Linguistics and disinformation: motivations and solutions for ...

  corpus linguistics. Corpus (plural: corpora) = Latin: body. Linguistics = the scientific study of language. What does this mean? Analysing . very. large quantities of natural language. University Centre for Computer Corpus Research on Language . The Results. Rank.
 • Agenda - United States Power Squadrons

  Agenda - United States Power Squadrons

  Application form goes to squadron. More tailoring to local squadron. Restrict certain documents/events to logged in members only. ... from the USPS Information Technology Committee (ITCom). Contact is . [email protected] You will be provided a .
 • Microprocessors I

  Microprocessors I

  Byte Set on Condition Instruction . Operation: Flags tested for conditions defined by "cc" and the destination in a register or memory updated as follows
 • Meter removal and installation certification

  Meter removal and installation certification

  We Energies has policies prohibiting electricians from cutting meter seals and removing meters when performing residential service rewires. These policies were created to keep electricians and homeowners safe. In certain scenarios, a certifiedlicensed electriciancan disconnect a service and remove and...
 • Compliance audit of public procurement

  Compliance audit of public procurement

  risk. area. for . fraud. and. corruption. and. these. usually. result. in . the. misuse. of public . funds. Supreme Audit Institutions(SAIs) audit the use of public funds and, depending on mandates, may also audit compliance with principles of sound...