Elipsa, Zeugma

Elipsa, Zeugma

ELIPSA, ZEUGMA Petra Libkov 14.4.2010 ELIPSA Z eckho slova ellipsis = nedostatek, chyba, vynechn Oznaovna t vpustka (vpustek) ELIPSA = vynechn takovch slov nebo vt, kter oznauj skutenosti znm ze situace nebo z kontextu, a kter si proto meme bez deformace smyslu doplnit. Pinou elipsy bv siln citov vzruen nebo snaha vyjadovat se strun a neopakovat se ELIPSA Rozliujeme

tyto druhy: a)elipsa aktuln zvisl na kontextu projevu a lexikalizovan a)elipsa ustlen nap. Je est. Eliptick vty jsou bn v hovorovm stylu, zejmna v dialogu nebo v rozkaze (tak npisy, nadpisy, telegramy, drobn zprvy) Uplatuje se tak v publicistickch projevech a v umleckm stylu (v ei autorsk i v ei postav)

ELIPSA - pklady Dialog nka a hosta: nk: Dte si? host: Gul se esti a mal svtl. Po jdle: host: Platit. nk: Okamek! Sedmdest est. host: Osmdest. Zajist poznvte, co vyplynulo ze situace, a jak slova jet mohla bt uita. ELIPSA - pklady Nevm, kam dv. Ztra musm do Londna. tlo jeho skla na skle lec (K. J.

Erben) Kolik je? Prodava pi placen: Kartou nebo hotov? Po zkouce se zeptme studenta: Za kolik? Hodie mihi, cras tibi (dnes mn, ztra tob.) Aut Caesar, aut nihil. (Chci bt bu Caesarem, nebo nim) Et tu, mi fili? (I ty, mj synu?) ELIPSA Bn pouit elipsy je v podku. Nevhodn elipsa pat k chybm ve

vtn stavb. Vypustme st sdlen, kter znme. Adrest vak tuto skutenost nezn a text nemus sprvn pochopit. Nap. Policista byl pokozenho navtvit. Stle jet nemohl vypovdat. (Kdo nemohl vypovdat?) ZEUGMA Pejato z etiny = spojen Zeugma chybn speen vazeb = odchylka od pravideln vtn stavby. Vznik spojenm jednoho pdu se dvma rznovazebnmi slovesy. Mluvnicky sprvn je tak pouze posledn spojen. Dochz

k nmu nkdy v pekladech pod tlakem syntaxe originlu. Nap: .. nesnm, bojm se, nenvidm vs.. (esk peklad Anny Kareninov) splv vazba akuzativn s genitivn ZEUGMA Za speen rznch vazeb se tak povauje: a)Navzn vrazu na dc vtn len pomoc dvou pedloek, z nich kad vyaduje rzn pd: nap. Vsledky nelze oekvat ped nebo bhem mrovch

rozhovor. b)Souadn spojen pvlastk neshodnch, kter vyaduj jin navzn na dc jmno: nap. Pro podobn typ chovn a boje s vnjm neptelem nen v zkon opora. ZEUGMA - pklady Starala se a vyuovala svho syna.(strarat se o koho, co, vyuovat koho co). Pednesl a diskutoval svj refert.

(pednet koho co/pp. komu, emu a diskutovat koho co) Sprvn znn: Starala se o svho syna a vyuovala ho. Pednesl svj refert a diskutoval o nm. pomeme si tm, e pedmt ve druh vt nahradme zjmenem. ZEUGMA - pklady Sylvestr Stallone nael a ujal se velmi

chlupatho psa, ktermu dal jsmno Charlie. vyskakovn a naskakovn do tramvaje nien a lapn po trvnku zneuvn A a pltvn prodnmi zdroji tak jsem osobn vidla a mluvila s nam jubilantem.

ZEUGMA v AJ a NJ Anglitina: V tomto jazyce je speen vazeb zcela bn, ba stylisticky elegantn: Nap: They love and take care of their children. (= Miluj sv dti a staraj se o n.) Nmina: Podobn jako J v tomto ohledu mn prun: Nap. Sie lieben und kmmern sich um ihre Kinder. Sprvn: Sie lieben ihre Kinder und kmmern sich um sie. ZEUGMA Stylistika dnes pipout uit takovch zeugmat, jejich odstrann by vedlo k

pesnmu, ale tkopdnmu vyjden. Nap: Existuje ada faktor, kter hovo pro i proti vstupu do EU. Toleruje se i speen jmen, jejich koncovky jsou ve 2 pdech nhodou shodn, ale pouze pokud jde o konkurenci 1. a 4. pdu. Nap: Lze uskutenit a jsou divadeln ivotn i takov vci, kter ELIPSA, ZEUGMA - vlastn pklady elipsa: Jak je? Kdo to? Pejete si? Opova se! Tempo!

D quand? (Od kdy?) Cr nn? (Pro ne?) Nn dcte! (Nekejte!) Zeugma: ast pouvn a pltvn vodou je nedouc. Nememe chodit po nebo pes ciz pozemek. Chpu a souhlasm s tmto nzorem. Caedere et laedere bestiae nn hmnum est. (Bt a ubliovat zvatm je nelidsk)

Currere in et ex schol nn licitus est. (Bhn do a ze koly nen dovoleno) Zdroje: stav pro eskou a svtovou literaturu SAV. Slovnk literrn teorie. Praha: eskoslovensk spisovatel, 1984 KOSTEKA, Ji. esk jazyk pro 3. ronk gymnzi. Praha: SPN pedagogick nakladatelstv, 2002 PECH, Jaroslav. Schzky s etinou aneb hezky esky. Praha: NS Svoboda, 2007

MAJSOV BUCHTOV, Boena. Rtorika. Grada Publishing, 2006 http://www.mojecestina.cz

Recently Viewed Presentations

 • Introduzione alla Traduzione

  Introduzione alla Traduzione

  2. VERBUM QUOD IDEM DECLARAT (sense for sense) 3. QUOD UNO GRAECI… ID PLURIBUS VERBI EXPONERE (paraphrase) " Ho . tradotto da oratore, non già da interprete di un testo con le espressioni stesse del pensiero, con gli stessi modi...
 • How to Integrate Quotes in Literary Analysis

  How to Integrate Quotes in Literary Analysis

  . it was obvious that an invisible wall, one impossible to breach, lay between me and the homeguard Indians of this white town" (168). Niska's feelings of alienation from the very people who, only decades ago, were living with her...
 • Arkansas - Purdue University

  Arkansas - Purdue University

  State Econometric Models. 2016 MISO ILF Workshop 2. Model Development. We used a similar process to last year to find models with a good fit, with an appropriate mix of explanatory variables, and that passed the tests for serial correlation...
 • Proverbs Proverbs 31:1-9 31:1-9 Mother Said . .

  Proverbs Proverbs 31:1-9 31:1-9 Mother Said . .

  Lemuel's mom said, "Son - drugs are for sick people!" Alcohol & drugs diminish responsibility. Verses 4-5: "It is not for kings, O Lemuel, It is not for kings to drink wine, Or for rulers to desire strong drink, 5...
 • Kent Chemical Debriefing - Weebly

  Kent Chemical Debriefing - Weebly

  Kent Chemical Products management were not involved in decisions being made by the international subsidiaries. Changes were being made at facilities without regard of how it may affect other facilities around the world. The new financial operating system.
 • Middle School Initiative - Troup County

  Middle School Initiative - Troup County

  Middle School - Social Studies. Georgia Performance Standards - New & Improved. Student Inquiry Based Curriculum. One Semester Course - 6th& 7th Grades. One and a half Semester Course - 8th Grade (GMAS) ... Music Appreciation. 9 Weeks ...
 • Osvrt na Prvi dijabetoloski kongres FBiH

  Osvrt na Prvi dijabetoloski kongres FBiH

  glycated haemoglobin (HbA. 1c; the long-term average glucose level)Central to discussion is the emphasis on monitoring and treating PPG elevations, given that fasting and HbA. 1c. measures have traditionally been principal targets for treatment. .
 • A Spectral Approach for Large Scale Data Traffic Load ...

  A Spectral Approach for Large Scale Data Traffic Load ...

  Positive means that people use the location service on specific intend, for example, people want to know what is the point of interest aroud or they want to check-in. We can find that not only in negative location service but...