Diapozitiv 1 - GZS

Diapozitiv 1 - GZS

LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 MALTA Letna konferenca lanov Eurelectric (Ljubljana 4.7.2012) EZS Z veliko energije Pripravil: Klemen Vehovar

ANNUAL CONVENTION & CONFERENCE MALTA 4-5 Junij 2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Glavne teme konference: - Energetski izzivi - globalna perspektiva - Neustrezna evropska politika: energija / pregled podnebne realnosti - CEO Forum: financiranje nalob, izpopolnjevanje strategije - EU otoki : povezave s celino

EZS Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Energetski izzivi - globalna perspektiva MEDNARODNI DOGODKI (Fukushima, kriza evra, Blinji vzhod, itd.)

VLADE ENERGETSKI SEKTOR zmanjanje uvoza krepitev oskrbe vlaganje, razvoj, dvig gospodarstva EZS Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012

LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Andris PIEBALGS European Commissioner for Development - "Energija je temeljna pravica in pogoj za rast in razvoj," - Zasebni sektor mora biti z nami na vsakem koraku poti." -Iite prilonosti, bodite inovativni in glejte v prihodnost" EZS Z veliko energije

Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Fulvio Conti, EURELECTRIC President and CEO of ENEL - Skladnost EU z EU ETS, kot krovne politike za dekarbonizacijo," - Integriran evorpski trg." - Inovacije" EZS Z veliko energije

Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Michael G. Morris , Chairman of the Board of American Electric Power - Podobnost med Evropo in ZDA ," - Uporaba uravnoteene kombinacije energetskih virov ." - Tehnoloki razvoj in back-up viri " EZS

Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Neustrezna evropska politika ENERGETSKI IZIVI Ambiciozne odloitve politikov in strokovnjakov JAVNOST EU

Potrebne nujne spremembe EZS Z veliko energije POLITIKA neozaveenost neusklajenost Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012

Connie HEDEGAARD European Commissioner for Climate Action - Usklajevanje razlinih ciljev za zmanjevanje emisij do leta 2050," - Trgovanje z emisijami je dejansko zmanjalo emisije v gospodarstvu." -ETS je kljuni dejavnik za kar je potrebno spodbuditi nalobe" EZS Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA

MALTA 4-5 Junij 2012 Ali politini intrumenti, ki podpirajo tri cilje (ETS, RES, energetsko uninkovitost) skupaj delujejo uspeno? EZS Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Trendi v globalni podnebni politiki v naslednjih 10 letih bodo:

EZS Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Kaj vodi pri odloitvi za nalobe v nizkooglino proizvodnjo: EZS Z veliko energije

Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 CEO Forum: financiranje nalob, izpopolnjevanje strategije -Obsena vlaganja, tako v proizvodnjo kot v omreno infrastrukturo. -Izboljati zanesljivost oskrbe z vejo prilagodljivostjo za zmanjanje elektrinega toka. - Poveati ezmejno konkurenco. -Potrebne prave spodbude za nalobe. -Izboljati poloaj za mednarodno CO pogajanja. EZS

Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Za uresniitev ciljev, je ambiciozen nart za nizkoogljino gospodarstvo s tremi kljunimi mejniki v letu 2014, 2020 in 2050 EZS Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012

LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Omejen napredek, zaradi pomanjkanja ezmejnega razvoja v infrastrukturo EZS Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Nalobe so kljunega pomena za razvoj

EZS Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 EU otoki : povezave s celino - Velika veina otokov v Evropi so izolirani sistemi - Sooajo se s posebnimi izzivi v zvezi z varno in trajnostno oskrbo z energijo - Razvoj inovativnih in alternativnih tehnologij, dostopni obnovljivi viri energije, skladienje in pametno omreije

- Igrajo pomembno vlogo za uvajanje novih tehnologij EZS Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 Ugotovitve: -Dekarbonizacija do leta 2050 -Komisarji iz Bruslja morajo ukrepati zdaj -Povezovanje trgov bodo e naprej sanje, e ne bomo uskladili uredb

-Vloga ETS kot naloga tehnoloke nevtralnosti kot katalizator preoblikovanja energije v Evropi. -Obsena raziskava o razvoju tehnologije, bo predstavljena na letni konvenkciji Eurelectrica prihodnje leto 3-4 junija v Bologni v Italiji. EZS Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012 LETNA KONFERENCA MALTA 4-5 Junij 2012 EZS

Z veliko energije Ljubljana 4.7.2012

Recently Viewed Presentations

 • Discrimination & Harassment in the Workplace

  Discrimination & Harassment in the Workplace

  Notes on Bullying, Harassment and Armed Robbery ... regime / General Workplace Protections New Right of Entry regime New "Good Faith Bargaining" regime Fair Work Australia up & running Abolishment of individual statutory Agreements 1 January 2010 Modern Awards commence...
 • Our Prayers. We thank God for the love

  Our Prayers. We thank God for the love

  It is evident that the generosity of schools and others over the harvest period has exceeded all expectations. We are therefore in need of a team of volunteers who can help to sort the food. This will take place in...
 • Language and Identity - San Jose State University

  Language and Identity - San Jose State University

  The first favors a primordialist approach which takes the sense of self and belonging to a collective group as a fixed thing, defined by objective criteria such as common ancestry and common biological characteristics.
 • Constructing a CanMED Curriculum

  Constructing a CanMED Curriculum

  Constructing a CanMED Curriculum. Zubair Amin. Sami Ayed. What is not a curriculum? Not a syllabus. Not a time-table or lecture. ... Clarity of roles and responsibilities. Flexibility. Allows greater variations in course delivery and educational strategy. Assessment .
 • Guide Me, O Thou Great Jehovah Hymn by

  Guide Me, O Thou Great Jehovah Hymn by

  Guide Me, O Thou Great Jehovah 1. Guide me, O thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty; hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, bread of heaven, feed me till...
 • To Kill A Mockingbird

  To Kill A Mockingbird

  White folks of Maycomb & Maycomb County. The Ewell Family. Tom Robinson. Even the law was one-sided: Juries were always all-white and all-male. The word of a black man meant nothing against the word of a white man. ... Lee...
 • Fast Packet Classification on OpenFlow Switches Using ...

  Fast Packet Classification on OpenFlow Switches Using ...

  On-chip vs. Off-chip memory. 10 times faster, but limited in size. ... LC-trie. How to satisfy both constant lookup time and small on-chip memory usage? ... its corresponding entry in bit map ?24 is 1 and its corresponding entry innext...
 • Breakdown of Essay PowerPoint - SharpSchool

  Breakdown of Essay PowerPoint - SharpSchool

  Aim: How can we compare and contrast Harrison Bergeron, the short story, to 2081, the movie? The basic components of your short essay? Your short essay will consist of three parts?