Den trygge bilen - nvfnorden.org

Den trygge bilen - nvfnorden.org

Innlegg p driftssjefkonferansen 2008 Trafikkdirektr Ole Chr. Torpp Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet med hovedvekt p driftsproblematikk 1 Ulykkesutviklingen i Norge Drepte i trafikken, 1948 - 2007 560 600 500 452 312 338 300 230 282 269 200 100 133 0 2006 2004 2002 Strst reduksjon de frste 20 rene, siden jevn, svak reduksjon

2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958

1956 1954 1952 1950 Positiv ulykkesutvikling siden 1970 halvering til 2004 1948 Antall 400 2 Nullvisjonskurven 600 5000 500 4000 400 3000 300 2000 200 1000 100 r

2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 0 1972 0 Drepte 6000

1970 Drepte + hardt skadde Utvikling i antall drepte og hardt skadde Drepte + hardt skadde Drepte 3 Utvikling av drepte i norden 12-mnadsvrde 700 600 Antal ddade 500 400 Sverige Finland Danmark Norge Island 300 200 100 0 1997 1998 1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4 Trafikkdrepte i 2008 Antall drepte kt med nesten 40% (fra 117 til 162) Mteulykker 36% (59% i 2007) Utforkjring 35% ( 20% i 2007) Stor kning for personer drept i utforkjringer (+34) og fotgjengerulykker (+10) Typiske trekk: - Stor andel unge frere (18-24 r) - Meget hy kjrefart - Ikke brukt bilbelte

- Rus/alkohol/medikamenter Rundt 1/3 av ulykkene (ca. 30%) kan tilskrives vegens utforming/standard 5 Personskader s langt i r (6 mnd) 5 541 personskader (5 584 i 2007) 99 skadde under 6 r (132 i 2007) 1 099 skadde fra 18-24 r (1 208 i 2007) 4 212 skadde i bil (4 313 i 2007) 6 Utfordringer i ts-arbeidet Moderne biler gir drlige tilbakemeldinger til freren Hvordan f trafikantene til velge riktig kjrefart? Hvordan f de siste 10% til bruke bilbelte? Holdninger er vanskelige pvirke Br vegvedlikeholdet ta et strre ansvar for forutsigbare friksjonsforhold? Br vi informere aktivt om kjreforhold? Hvilke av vre drift/vedlikeholdstiltak gir best ulykkesreduksjon? Hvordan f politikerne til forst vedlikeholdets betydning for trafikksikkerheten? 7

Recently Viewed Presentations

 • Constituents ,Antibacterial and Antihyperlipidimic Activities ...

  Constituents ,Antibacterial and Antihyperlipidimic Activities ...

  Cheng et al. Antioxidant and hepatoprotective effects of Schisandra chinensis pollen extract on CCl4-induced acute liver damage in mice , Food Chem Toxicol. 2013 Date fruit can be considered as a rich source of antioxidant and hepatoprotective agent Ebtesam et...
 • 20. Electric Charge, Force, & Field

  20. Electric Charge, Force, & Field

  What readings would an ideal voltmeter give? What readings would a voltmeter with a resistance of 1000 give? (b) (a) If an ideal voltmeter is connected between points A and B in figure, what will it read? All the resistors...
 • Sikh Identity Lesson 4 - Sikhi Resources

  Sikh Identity Lesson 4 - Sikhi Resources

  Sikh Identity Lesson 4. WALT: Evaluate the role of Sikhs in the media. Revise for next lesson's Identity test. Greeting Task: Share your Singh or Singhnee homework with your neighbour. Teachers to keep student singh or singhnees...these will be used...
 • IEEE Update for Continua - ITU

  IEEE Update for Continua - ITU

  IEEE 11073 Personal Health Devices work group update Daidi Zhong, Michael J. Kirwan Working Group Co-Chair 28th Nov, 2013 Membership 319 members 206 organizations Weekly conference calls (Thursday 8:15 AM Pacific) Last for 90 min Face to face meetings planned...
 • Chapter 1: Fundamental Concepts - personal.tcu.edu

  Chapter 1: Fundamental Concepts - personal.tcu.edu

  Chapter 3: The "Language of Chemistry" "alphabet" symbols for the elements, e.g. C, N, F, Mg, Fe, etc. (Know names/symbols for #1-88 except lanthanides, including spelling!) "words" chemical formulas, e.g. H2O, N2, Fe2(CO3)3, etc. counting atoms in formulas: --1 molecule...
 • Chapter 1 Introduction: Matter and Measurement

  Chapter 1 Introduction: Matter and Measurement

  Chapter 1 Introduction: Matter and Measurement ... Pearson Education, Inc. Uncertainty in Measurement Numbers Encountered in Science Exact numbers are counted or given by definition. For example, there are 12 eggs in 1 dozen. ... Chapter 1 Introduction: Matter and...
 • PRINCIPLES AND DEFINITIONS (Chap. 2 & 3)

  PRINCIPLES AND DEFINITIONS (Chap. 2 & 3)

  Phylum ????? (Sarcodina) 9 topics C - Life cycle, including the ontogenetic (developmental) stages and their size. 9 topics C - Life cycle, including where found environmentally. Be more specific! Habitat 9 topics C - Life cycle, including prepatent period:...
 • Weber: Health Assessment in Nursing

  Weber: Health Assessment in Nursing

  Structure and Function of Skin. The skin is a physical barrier that protects the underlying tissues and structures from microorganisms, physical trauma, ultraviolet radiation, and dehydration.