Capturing the Market Stakeholders' Meeting 18-19 April 2006

Capturing the Market Stakeholders' Meeting 18-19 April 2006

KORUYUCU BOYALARDA PERFORMANS STANDARTIIMO MSC.215(82) Performance Standard for Protective Coatings 04 ARALIK 2011 SEMH GRBZ KAAN GLER Marine & Protective Coatings AJANDA 1. Performans Standard Genel Bak 2.

Neden bir standarta ihtiya duyuldu? 3. IMO Regulasyonlar Yeni naadan en iyisini almak 4. nemli Noktalar Armatrler Tersaneler

International Paint 5. Pratik Uygulama Birincil Yzey Hazrl & Shop Priming Sac ilii & Kenar Hazrl kincil Yzey Hazrl & Shop Primern kaldrlmas Boya

Birletirme 6. Kontrol (nspekn) Gereksinimleri Marine & Protective Coatings 1. Performans Standard Genel Bak IMO MSC.215(82) Performance Standard for Protective Coatings Marine & Protective Coatings 1. Performans Standard Genel

Bak Tanker ve Dkme Yk gemilerinin balast tanklar ve ift cidar blmlerinin boya sistemlerinin 15 yl hedef dayanm sresini salamak iin dizayn edilmi bir standarttr.

Ballast tanklarnda oluan korozyon sebebiyle batan gemiler sonras karlmtr. 500 GT zeri tm yeni inaalarn ballast tanklar ve 150m zerindeki dkme yk gemilerinin ift cidar blmeleri iin geerlidir. Arttrlm korozyon korumas yollar : Arttrlm sac iilii,yzey hazrl ve boya ncesi temizlik Boya sistemlerinin arttrlm uygulama Bu standart sadece yeni inaalar iindir Marine & Protective Coatings 1. Performans Standard Genel Bak

IMO MSC.215(82) PSPC 8th Aralk 2006 da adapte edilmitir. 500 GT zeri btn yeni inaalarda ve 150m boy zerindeki btn dkme yk gemilerinin Balast Tanklar ve ift cidarlar iin aadaki tarihlerden sonra yrrlle girmitir. 1 Temmuz 2008den sonra imzalanan tm yeni kontratlar Kontrat yok ise 1 Ocak 2009dan sonra kzaa konulan tm gemiler

1 Temmuz 2012den sonra teslim edilecek tm gemiler Ancak CSR kurallarna tabii tm Tanker ve Kuru yk gemilerinde su an itibariyle yrrlktedir. Byk dnm projeleri ve FPSOlar bu standardn dndadr. Marine & Protective Coatings 1. Performans Standard Genel Bak Rules Common Structural

IACS ,Tankerler ve Dkme yk gemilerinde CSR kurallarnn 1 Nisan 2006dan sonra uygulanmasn kabul etti. CSR ,150m zerindeki tankerler ve 90m zerindeki Dkme yk gemileri iin yeni dizayn ve yapsal btnlkleri adresler. Ballast Tanklar boyalarnn nemine de dikkat eker. Not alnmas en nemli ey zamanlamadr.CSR,IMO PSPC yrrle girdikten sonra IMO Tip onayl boya sistemlerinin kullanlmasn talep eder. 8 Aralk 2006dan sonra kontrat CSR kurallarna gre yaplan gemiler IMO PSPC kurallarna tabiidir.

Marine & Protective Coatings 1. Performans Standard Genel Bak Rules Common Structural On 8 December 2006, IMO adopted amendments to SOLAS by resolution MSC. 216(82) which mandate compliance with the new IMO "Performance Standard for Protective Coatings for dedicated seawater ballast

tanks in all types of ships and double-side skin spaces of bulk carriers", (IMO PSPC; Resolution MSC. 215(82)). Compliance with the IMO PSPC is required by the IACS Common Structural Rules for Bulk Carriers and for Oil Tankers for ships subject to those Rules which are contracted for construction between ship builder and ship owner on or after 8 December 2006.

Source: IACS Marine & Protective Coatings 1. Performans Standard Genel Bak Rules Common Structural Source: IACS Marine & Protective Coatings IMO MSC.215(82) Performance Standard for Protective Coatings

2. Neden bir standarda ihtiya duyuldu? Marine & Protective Coatings 2. Neden bir standarda ihtiya duyuldu? - Dkme Yk Gemileri Kayb 1990larn banda dkme yk tayan gemilerin srekli kaybndan duyulan

endieler IMO;Maritime Safety Commiteeden dkme yk gemilerindeki aada listelenen konular yeniden incelemesini talep etmitir: Dizayn Yap Operasyon Bakm Kontrol 1997de Solas Konferansnda yeni Solas Blm XII uyarland ve 1 Temmuz 1999da uygulamaya girdi Blm XII kuru yk gemileri iin ilave emniyet tedbirlerini ierir. Marine & Protective Coatings

2. Neden bir standarda ihtiya duyuldu? - Dkme Yk Gemileri Kayb 1997 Solas Konferans,MSCden Dkme Yk Gemilerinin dier emniyet unsurlarna bakmalarn istedi ..ve bu arada ERIKAnn batmasnda korozyon nemli bir rol oynamtr Kaynak: Lloyds List Ekim 2000

MSC75 Mays 2002de Gelitirilmi boyalar:Koruyucu boyalar iin performans standartlar ve kontroller,tayaca ykle uyumluluunu ieren dier tavsiyeler de onayland. Marine & Protective Coatings 2.Neden bir standarda ihtiya duyuldu? - Ballast Tanklar Korozyon nleme sistemlerindeki erken bozulmalar ounlukla servisteki gemilerde grlmektedir. Yetersiz yzey hazrl

Kt uygulama Yetersiz boya sistemi seimi Yetersiz kontrol Yetersiz bakm ve tamir Marine & Protective Coatings 2. Neden bir standarda ihtiya duyuldu? - Ballast Tanklar Balast Tanklar ,mevcut mikro klimatik artlar ve geminin doasna zg alma artlar yznden korozyona kar zellikle korunmaldr.

Marine & Protective Coatings 2. Neden bir standarda ihtiya duyuldu? - Ballast Tanklar Scaklk deiimleri Istmal Yakt TankI Marine & Protective Coatings

2. Neden bir standarda ihtiya duyuldu? - Ballast Tanklar Tutyalarn elektrokimyasal etkileri (katodik koruma) Marine & Protective Coatings 2. Neden bir standarda ihtiya duyuldu? - Ballast Tanklar Deniz gibi agresif bir ortamda korozyon koruma sisteminin bozulmas zayf korunan eliin ok hzl bir ekilde

paslanmasna sebebiyet verir. Marine & Protective Coatings 2. Neden bir standarda ihtiya duyuldu? - Ballast Tanklar Ballast tanklarnn koruyucu sistemini tamir etmek ok zor ve ok maliyetlidir.Tankn kondsyonunu yeni inaa dnemindeki haline geri getirmek neredeyse imkanszdr. rnek rnektamir tamirmaliyeti:

maliyeti: 2 Sac Saciilii iiliive veuygulama uygulamamaliyeti: maliyeti: $35 $35toto$45/m $45/m2 Basnl Basnltatl tatlsuyla suylaykama

ykamave veyadan yadanarndrma arndrma skele skele Grit GritRaspa RaspaSa2 Sa2veya veyaSa2 Sa2 11kestirme +

2 ful kat kestirme + 2 ful kat Boya Boya --seilen seilensisteme sistemebal bal 2 ULCC, ULCC,VLCC VLCCyaklak yaklak250,000m

250,000m2 Tm Tmtanklar tanklariin iintoplam toplammaliyet maliyet $9 $9to to$11m $11m++boya boya 2 Gnlk Gnlk1500m

1500m2raspa raspabu buyaklak yaklak150gn+ 150gn+demek demek (Bu tarz byk apl ilerde ska mrettebat (Bu tarz byk apl ilerde ska mrettebatkullanlarak

kullanlarakgeminin geminin servis servisd dkalma kalmazaman zamanazaltlmaya azaltlmayaallr) allr) Marine & Protective Coatings IMO MSC.215(82) Performance Standard for Protective Coatings

3. IMO Kurallar Yeni inaadan dorusunu almak PSPCnin geliimi Marine & Protective Coatings 3. IMO Kurallar PSPC Geliimi Boyann ilk uyguland tarihten itibaren 15 yl boyunca hedeflenen Y kondisyonda kalmasn amalamtr.Gerekte hedeflenen bu sre serviste

karlalan bir ok deikenle de ilikilidir. Btn gemi tiplerinin balast tanklar ,150m boy zeri dkme yk gemilerinin ift cidar blmleri en azndan bu koruyucu boya uygulamalarna tabii olacaktr. Marine & Protective Coatings IMO MSC.215(82) Performance Standard for Protective Coatings 4. nemli Noktalar Armatrler Tersaneler International Boya

Yrrle giri Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar Gemi Sahipleri Gemi sahipleri ballast tanklarnda daha iyi korozyon koruma sistemlerine sahip olacaklar Daha iyi sac iilii standard Daha iyi yzey hazrl Daha iyi uygulama Tip Onayl boyalar

Yeni inaada Dkmante edilmi boya prosesi(Coating Technical File) Toplamnda,Gemi sahibi 15 yl mrl hedeflenmi balast tank boya sistemine sahip olacaktr Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar Gemi Sahipleri

Daha uzun inaa sresi Gemi maliyeti artm Gemi sahibi enspektrleri kalifikasyonu Yeni inaada Balast tanklarnda DFT pazarlna yer kalmayacaktr Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar Gemi Sahipleri

Uygulanacak tm balast tank boyalar DNV tip onay testinden gemi olacaktr ya da 5 yl serviste Y performans gstermi boyalardan olacaktr. Ksa vadeden orta vadeye boyalar deimeyecektir leride onaylanacak boyalar daha zor testlere tabii tutulacaktr,ancak imdilik onayl laboratuarlarda test edilebilirler. Yeni inaalarda DFT deiimi szkonusu olmayacaktr. Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar Gemi Sahipleri

Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar - Tersaneler Enspektr eitimi gerektirmektedir IACS onayl niteler (baz)approval of facilities (some) Boya Teknik Dosyas -Coating Technical File ( tersane tarafndan yeni inaa aamasnda oluturulmas ) Tersaneler doruluu kantlanm Teknik rn Bilgi Fy ve

uygulama prosedrleri hazrlayacaktr Kullanlacak shop primer onayl olmaldr aksi takdirde en az 70%i SA2 raspa uygulanarak kaldrlacaktr Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar - Tersaneler BOYA TEKNK DOSYASI-Coating Technical File (CTF) Kaynak: Det Norsk Veritas Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar - Tersaneler

BOYA TEKNK DOSYASI-Coating Technical File (CTF) Kaynak: Det Norsk Veritas Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar - Tersaneler Coating Technical File (CTF) Kaynak: Det Norsk Veritas Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar - Tersaneler

Coating Technical File (CTF) Kaynak: Det Norsk Veritas Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar - Tersaneler Shop Primer Onaylar Sistem IP IMO PSPC

Interplate 997 Intershield 300 Other Paint Manufacturer SP Other Paint Manufacturer AC

Interplate 997 Intershield 300 X Other Paint Manufacturer SP

Other Paint Manufacturer AC X 6aylk test sresi Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar Boya reticileri

Ballast tanklarnda kullanlacak tm boyalar tip onayl olacaktr. Shop primer ile uyumlu olacaktr Boya fabrikalar Klas kuruluunca kalite denetiminden geecektir rn bilgi fyleri gerekli tm IMO PSPC bilgilerine haiz olacaktr. Marine & Protective Coatings 4. nemli Noktalar Boya reticileri Tip Onay Sertifikalar rnekleri (TACs)

Kaynak: Lloyds Register Kaynak: Det Norsk Veritas Marine & Protective Coatings IMO MSC.215(82) Performance Standard for Protective Coatings 5. Pratik Uygulama -Birincil Yzey Hazrl & Shop Primer Uygulamas -Sac iilii -kincil Yzey Hazrl & Shop Primer Kaldrlmas -Boya

-Birleim Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama PSP & Shop Primer Uygulamas Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama PSP & Shop Primer Uygulamas Sa2 raspa standard

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama PSP & Shop Primer Uygulamas Testex tape metodu ile yzey profili lm yada Profilometre Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama PSP & Shop

Primer Uygulamas Ya kirlili Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama PSP & Shop Primer Uygulamas Toz seviyesi lmtape test metodu ile Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama PSP & Shop Primer Uygulamas zlebilir tuz seviyesi testi Brestle patch ve iletkenlik ler ile Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama PSP & Shop Primer Uygulamas Onayl shop primer boyalar

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama PSP & Shop Primer Uygulamas Tamamlanmam shop primer rnei Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama PSP & Shop Primer Uygulamas

Shop primer bozulmas (100% raspa gerektirir) Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama PSP & Shop Primer Uygulamas Tavsiyeler:

Andrc - 3:1 orannda elik bilye/grit kullanlmaldr - Kk ebatta ( byk ebat byk profil verecektir) - letkenlik iin gvenilir tedarikiyle allmaldr - 30-75 m profil iin hat testi yaplmaldr. Raspa ncesi ya kirlilii yzeyden alnmaldr (iki taraf iin ) - Alevli Istc - Kimyasal temizlik Sabit hava fleyici konulmas boya ncesi yzeyden tozun kaldrlmas iin tavsiye edilir Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama PSP & Shop

Primer Uygulamas Tavsiyeler: zlebilir tuz seviyesinin 50mg/m2 olduundan emin ol - Sac levhalarn atmosfere ak tutulma sresini ksalt - Andrc grit iletkenlik deerini dzenli olarak kontrol et Shop primer Tip Onay - Boya tedarikisinin tesisi IACS Z17 kalite denetiminden gemi olmaldr - rn Marintek B1 ya da muadili testi gemi olmaldr - Ana boya sisteminin uygunluu boya reticisi tarafndan teyid edilmi olmaldr - Uyumlu olmayan shop primer 70% orannda raspa ile yzeyden alnmaldr. Uygun boya filmi deerleri almak iin Shop primer tesisinin ayarlar iyi yaplmaldr.(bant hz, spray ekli, meme ap)

Kalite kontrol dkmanlar ngilizce tutulmaldr. Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Sac Hazrl & Kenar Hazrl Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Sac Hazrl & Kenar Hazrl Kaynak hatalar

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Sac Hazrl & Kenar Hazrl Boya sonras kaynak hatalar Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Sac Hazrl & Kenar Hazrl

yi hazrlanm kenar rnei Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Sac Hazrl & Kenar Hazrl Kt hazrlanm kenar rnei Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama Sac Hazrl & Kenar Hazrl Raspa sonras Kabul edilebilir Kabul edilemez Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Sac hazrl & Kenar Hazrl

Yuvarlanan kenarlar daha fazla ileme gerek duyulmayac ak ekilde uygundur Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Sac hazrl & Kenar Hazrl Cugul

dizayn rnei yi dizayn (kolay SSP) Kt dizayn (zor SSP) Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Sac hazrl & Kenar hazrl Tavsiyeler:

Tm kaynak hatalarnn doru olarak tamir edildiinden emin ol 3 paso ya da 2mm ap deerinin kenar hazrlnda minimum olarak kabul edileceini dikkate al - Cugullar ,aklklar ve serbest kenarlara dikkat et Cugul dizayn ve kesiminin yzey hazrl iin kolay gei salamasna dikkat et Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas Profil standard lm iin referans sac rnei Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas >70% shop primer kaldrlmas rnei Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas 70% shop primer kaldrlmas rnei( PSPC

de onayl shop primer sistemleri kabul edilecektir) Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas * Boya imalatlar PSPC limitleri haricinde bir spesifikasyon ya da tavsiyede bulunamaz

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas Andrc boyutu profili belirler Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama SSP & Shop

Primer Kaldrlmas Yzey Temizlilii Toz ebat snf3,4 veya 5 iin Toz miktar deeri 1 . Daha dk Toz ebat snflar ortamda grnrse byltece ihtiyac duyulmadan boyanacak ortamdan kaldrlmaldr. Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas

Kabul edilebilir toz seviyesi rnei Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas Kabul edilemez toz seviyesi

rnei Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas Toplam zlebilir tuzlar Raspa ve talama sonras zlebilir tuz NaCl edeeri olarak 50mg/m2 (5g/cm2) Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas Ya kirlilii rnei raspa ncesi ortamdan kaldrlmaldr Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama SSP & Shop Primer Kaldrlmas Tavsiyeler:

Yzey profili 30~75m olmaldr - elik grit ve bilye (shot) oran 3:1 olmaldr - Kk ebatl olmaldr ( byk ebatl byk profil verir) - Dk iletkenlik iin gvenilir bir reticiyle allmaldr - yi bir ayar iin deneme yaplmaldr Raspalanm bloklar evredeki olas toz ve tuz kirliliine kar korunmaldr Ykama gerekli ise kullanlacak tatl suyun gvenilir olmasna dikkat edilmelidir Raspa ncesi ya kirlilii giderilmelidir. - Deterjan ykamas

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Boya Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Boya Cugul ii role ile yaplan kestirme uygulamas

rnei Kontrol aynas Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Boya Kaynaklarda Fra ile yaplan kestirme uygulamas rnei

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Boya Cugul deliklerinde ve kaynak dikilerinin tamamen boyanmas hususu dikkatle ele alnmaldr

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Boya Kestirme katlar iin doru karm oran uygulanmal dr Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama Boya Ar tinerleme ince boya film kalnlna sebebiyet verir Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Boya

Tavsiyeler: 2 kestirme kat role ya da fra ile yaplmaldr Cugul deliklerinde sadece role kullanlmaldr Cugul deliklerinin tamamen boyandna emin olunmaldr - Kontrol aynas kullanlmaldr - Kestirme uygulamaclar eitilmelidir

Kestirme kat malzemesi - Doru karm oran kullanlmaldr - Tiner tipi ve miktarnn imalat tarafndan tavsiyesine uyulmaldr - Karm mr sresi geirilmemelidir Marine & Protective Coatings 5. Practical Implementation Coating * * Ancak 2x160m dan daha az olamaz

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Boya Dk boya kalnl Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Boya Grit muhteviyat rnei

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Boya Tavsiyeler 320 m DFT nin 90/10 kuralyla IMO PSPCye uygun olarak uygulandndan emin olunmaldr Dk DFT alanlarna dikkat edilmelidir. - Maximum 10% lm <320 m olmaldr.

- Hibir lm <288 mdan az olmamaldr Yksek DFT alanlarna dikkat edilmelidir - Boya reticilerinin tavsiyeleri dorultusunda Tavsiye edilen tip ve miktarda tiner kullanlmaldr Tm boya ileri ncesi ,iskelelerden gritin uzaklatrlm olmasndan

emin olunmaldr Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim Birleimden sonra hasarlara etki eden ana etkenler: 1. 2. 3.

4. 5. 6. Birleim dikileri Yank hasarlar Donatm& Yapsal tamir skele Mekanik hasarlar Blok hizalama Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim

(Kaynaklar) 300mm 100mm Rezerv kayna 200m m Birleim dikii Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama Birleim (Dikiler) Hasarl alana dahil edilir Birleim ek blgesi Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (Dikiler)

100mm 300mm 100mm 200m m Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (Dikiler) Birleim

blgesi Hasarl alana dahil edilir Marine & Protective Coatings 4. Pratik Uygulama Birleim (Dikiler) 40mm Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama Birleim (Yank Hasarlar) Hasarl alana katlr Hasarl alana katlr Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (Yank Hasarlar) Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama Birleim (Yank Hasarlar) Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (Donatm) Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (Yapsal Tamir) Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama Birleim (Yapsal tamir) Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (skele) Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (skele)

Birleim sonras Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (skele) Asma veya yzen iskele rnekleri Bu tip iskeleler temas noktalarn azaltr. Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama Birleim (skele) skeleyi yerinde tutmak iin paslanmaz braketler kaynaklanr,brak etler ve iskele ikincil yzey hazrlndan nce sabitlenir Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama Birleim (Mekanik Hasarlar) Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (Mekanik Hasarlar) Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (Blok hizalama)

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Birleim (Alan Hesab) Srekli Hasarlar Birbirlerine yakn ancak temas halinde olmayan hasarlar <100mmden kk ayrk hasarlar bir btn alan olarak hesaplanr apart are classed as one whole area >25m2 veya >2% den byk tank alanlar raspa gerektirir. Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama Birleim (Alan Hesab) Toplam tank alannn <2% sinden kk alanlardaki hasarlar: Srekli hasarlar >25m2 veya >2% toplam tank alan: Sa2 St3 (veya Sa2) Marine & Protective Coatings

5. Pratik Uygulama Birleim (Yzey hazrl) Mekanik Hazrlk(aletli) St3 standardnda minimum yzey profili gereksinimi tanmlanmamtr Ancak Mekanik yzey hazrlnn yapld yerlerde ,Antikorozif astarn yzeye iyi tutunabilmesi iin kaynaklar ve evresindeki blgeler parlatlmaktan kanlmaldr. Mekanik yzey hazrlyla elde edilen yzey

Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulamalar Birleim Tavsiyeler: Tekrar oluabilecek iilikleri azaltmak iin blok dzenlemeleri doru ve kesin olarak yaplmaldr

Ana raspa ncesi mmkn olduunca ok donatm ii tamamlanmaldr. Mekanik hasarlarn azaltlmas iin mntka temizliinin iyi yaplmas gerekmektedir skele - Temas noktasnn minimize edilmesi - Montaj ve skm esnasnda hasar olumamas iin gerekli nlemler alnmaldr Ana raspa ncesi tm tavlama(dzeltme) ilemleri yaplmaldr Tank bitimi sonras toplam hasarl alanlarn deerlendirilmesi yaplmaldr completion - Eer >2%den byk ise IMO PSPCyi salamak iin raspa yaplmaldr Marine & Protective Coatings 5. Pratik Uygulama Muhtelif

Marine & Protective Coatings 6. Kontrol Gereksinimleri COATING TECHNICAL FILE ANA ELEMANLARI Boyann tip onay sertifikas uygunluk Teknik rn bilgi fyleri.

Tersane alma kaytlar,yer,zaman,yzey hazrl,ortam artlar. Boya enspektrnce hazrlanan boya kayt defteri. Kontrol prosedrleri ve tersane kontrol raporlar.

Servis bakm tavsiyeleri. Marine & Protective Coatings 6. Kontrol Gereksinimleri COATING TECHNICAL DOSYASI ER Boya spesifikasyonu ve kontrol prosedr hakknda gemi sahibi ,tersane ve boya firmas arasnda yaplan anlama. Dzeltme kayd zerinde anlalm boya spesifikasyonu ve uygulama detaylar

rn onay sertifikalar.Product approval certificate(s) rn teknik bilgi fy(shop primer ve boyalar)Material technical datasheet (shop primer and coatings) rn Teknik emniyet bilgi fy Yeni inaa ve serviste uygulanacak tamir prosedrleri Boya performans kaytlar dkmanlar

Tersane alma prosedrleri Blok baznda kontrol raporlar Kontrol prosedr Her tank iin sapma(deiim) listesi Boya alma onay sertifikas Dzeltme kaytlar Boyanacak tanktaki inaa ve boya listesi

Serviste bakm onarm tavsiyeleri prosedrleri Marine & Protective Coatings TEEKKRLER Marine & Protective Coatings

Recently Viewed Presentations

 • NAMAP Model Assessment Project North American Monsoon Experiment

  NAMAP Model Assessment Project North American Monsoon Experiment

  / J. Otkin NOAA CPC / K. Mo Iowa St U / R Arritt SIO / J Roads et al. Colo St U / S Saleeby IMTA / R Lobato (?) issues: DG to advertise SST availability and model registration...
 • ELEC 3040/ELEC 3050 Course Overview

  ELEC 3040/ELEC 3050 Course Overview

  ELEC 3040/ELEC 3050Course Overview. Fall 2018. See syllabus for details! (Click speaker icons for the recorded audio, and hit play/pause button.)
 • SRHR and HIV&amp;AIDS

  SRHR and HIV&AIDS

  Guidance and Counselling Life Skills Education Curriculum (LSE) for secondary schools. The process started in 2010 and was finalised in 2016. (panel formation, assessments, designing or writing, piloting and launching). The curriculum is structured in three strands: Career Guidance, Health...
 • Aucun titre de diapositive - Charente-Maritime

  Aucun titre de diapositive - Charente-Maritime

  DISAC Jean Manuel NIETO Pôle Sécurité routière Marc CHEVRE PôleTélécommunications Michel CAVAN Service Départemental de la Communication Interministérielle Nathalie DEBIEN Quitter l 'organigramme Organigrammes des D.D.I. Annuaire alphabétique L 'organigramme complet au format acrobat
 • National Strategies - Impacting on Practice
 • Principles of Interferometry - National Radio Astronomy ...

  Principles of Interferometry - National Radio Astronomy ...

  In astronomy, brightness (or specific intensity) is denoted I n,t (s). Brightness is defined as the power received per unit frequency dn at a particular frequency n, per unit solid angle dW from direction . s, per unit collecting areadA....
 • MICROSCOPY

  MICROSCOPY

  Reflection is defined as a change in direction of a wave at an interface between 2 different media so that the waveform returns to the media from which it came. Used in focusing light waves to increase transmitted light ....
 • AESI Aerospace Engineering Solutions International (AESI) Scope of

  AESI Aerospace Engineering Solutions International (AESI) Scope of

  Avionics system (displays, sensors, cockpit controls), FCS/AFCS and other aircraft systems. Implementation support (SW, HW or both) if required by customer ... DO-178B/C for SW, DO-254 for AEH and DO-160 for simple hardware. ... PowerPoint Presentation