عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint

windows7 windows ( )2.0

95 3.0 3.1 XP . 8 7 windows 7

Windows vista (Windows filp) Aero peek

Aero shake windows 7

7 7 7 7 7

7 7

:Aero -1 Aero peek Aero shake Snap 7

windows search-2 -3

Calculator Paint WordPad Windows fax and scan windows media center-4

7

-5 : UAC Windows update Windows firewall :Parent control -1 - 2

-3 admin -6 7 7 :

. . .Remote Desktop 7 7 : BitLocker To Go BitLocker 35 7

Aero 7 :Microsoft Desktop Optimization Pack ( )

7 :Microsoft Desktop Optimization Pack ( ) en-us/windows7/ s 7

7 ( 7 )

( 7 ) 7 Windows Easy Transfer ( ) . 7

7 : ()casual copying ()softlifting : windows 7 :

Windows 7 : .1 1 32 ( )X86 64 ()x64 .2

( )RAM 1 ( 32 ) 2 ( 64 ) .3 16 ( 32 ) 20 ( 64 ) .4 DirectX 9 WDDM 1.0

..windows7 : windows 7

: DirectX Microsoft . WDDM : , virtualizing ..

.1 windows7 + .2 .. .3

.4 ... Next .5 install now ..

.6 .. Next .7 : : . :

7 . .8 Next .9

.10 ... ... .11 Next

.12 Next .13 ( )...

) ( .

... ... .. .14 .. :

.15 ... .. windows 7 :

windows windows

: ) )1 : : )2

)3 : : .1 windows update

.2 .3 .4 .5 ..

.6 .. windows 7

-1 ( ) partition

Recently Viewed Presentations

 • Exploring Ethics An Introductory Anthology

  Exploring Ethics An Introductory Anthology

  A nature whose law it would be to destroy life itself by means of the same feeling whose destination is to impel toward the furtherance of life would contradict itself and would therefore not subsist as nature; thus that maxim...
 • ISE491 Ozcan CHAPTER 12 - Mercer University

  ISE491 Ozcan CHAPTER 12 - Mercer University

  Industrial Engineering and Industrial Management ... Results in significantly better glucose and blood pressure control in those patients whose providers use it Clinical inertia is a bigger problem than patient non-compliance Fall 2019 ISE 468 ETM 568 Pursuing the Triple...
 • Snímka 1 - Stredná odborná škola Automobilová

  Snímka 1 - Stredná odborná škola Automobilová

  Aktívne prvky Aktívny prvok lokálnej počítačovej siete je zariadenie, ktoré vzájomne prepája všetky prvky počítačovej siete vo vnútri budovy, ako sú: počítače, servery, tlačiarne, IP telefóny.
 • Film Genre Notes Action-Adventure - PC\|MAC

  Film Genre Notes Action-Adventure - PC\|MAC

  Westerns vs. Action-Adventure. Western focused on taming nature or the natural inhabitants. Today's Action-Adventure is more about wars over oil reserves, mineral deposits and preservation of homeland security. The modern movie has given way to spreading democracy and clashing against...
 • www.sd5.k12.mt.us

  www.sd5.k12.mt.us

  The standard, or most common, format for a recipe lists the ingredients first, followed by the assembly directions, the step-by-step procedure that explains how to combine the ingredients in a recipe. Recipes that we use in this class are in...
 • An Introduction to Rhetoric - Polk County School District

  An Introduction to Rhetoric - Polk County School District

  Cicero said that in classical oratory the initial portion of a speech (its. exordium. or introduction) was the place to establish one's credibility with the audience. A person's reputation or background might provide them ethos. The writing itself might provide...
 • Glaciers - West Virginia Network

  Glaciers - West Virginia Network

  This diagram provides some basic information about the Great Lakes including their relative locations, depths of water, and elevation above sealevel. Geology of Niagara Falls. Niagara Falls is located between Lake Ontario and Lake Erie. When the ice of the...
 • Your Body Weight Dietary Guidelines for Americans

  Your Body Weight Dietary Guidelines for Americans

  NUTRIENTS VS. CALORIES DIETARY GUIDELINES Nutrients: Carbohydrates Fats Energy Proteins (calories) Vitamins Minerals Water Problem in U.S.: Imbalance Nutrients vs. Calories Too many calories Not enough nutrients 2d Follow Dietary Guidelines Recommendations Functional Foods Supply basic nutrients and…..